Projekt Bez hraníc a bariér
Sem vložte podnadpis

Úvodný pracovný seminár k projektu

Salgótarján, 23. 8. 2017

Dňa 21. 9. 2017 sa v maďarskom meste Salgótarján uskutoční úvodný pracovný seminár k projektu spojený nielen s prezentáciou cieľov projektu, ale aj jeho predpokladané dopady na dopadové územie na Slovensku a v Maďarsku.

Pozvánky budú účastníkov rozoslané v predstihu s programom a ďalšími náležitosťami.

Termín rokovania je spojený s významnými dňami spojenými s mobilitou a rovnosťou príležitostí.