2 percentá z daní
Sem vložte podnadpis

Prispejte nám 2 percentá z daní... pomáhate sami sebe do budúcna a členom Vašich rodín

Vážení priatelia,

v roku 2016 sme pripravili náš koncept systematického odstraňovania bariér, ktorý sa postupne začal realizovať. V minulom roku 2017 sme pripravili a podali nespočetný počet návrhov, z ktorých sme niektoré už presadili tak, že ich vidí každý občan či návštevník Slovenska a v tomto roku budeme nielen pokračovať, ale rozširovať našu činnosť tak, aby Slovensko bola otvorená krajina pre zdravotne postihnutých obyvateľov rovnako návštevníkov z iných krajín. Tieto aktivity vykonávame nielen na národnej úrovni, ale koordinujeme aj s aktivitami inštitúcií Európskej únie, o čom okrem iného svedčí náš podnet na zadefinovanie Európskeho dňa bez bariér medzi významné európske dni a naše návrhy na zosúladenie niektorých pravidiel v zmysle potrieb tejto našej cieľovej skupiny. Na tento návrh zareagovali okrem iných aj priamo Predseda Európskej komisie pán  Jean-Claude Juncker a Predseda Európskeho parlamentu pán Antonio Tajani.

Veríme, že tento rok sa nám nielenže podarí pokračovať v aktivitách z roku 2016 a 2017, ale aj rozšíriť našu činnosť a súčinnosť s národnými orgánmi štátnej správy a po konzultáciách a prípravách uviesť do reality to, o čom sa doteraz rokovalo. 

Vzhľadom k tomu, že takmer v každej rodine na Slovensku je buď senior, či zdravotne postihnutý člen rodiny, ktorí majú problém s mobilitou a dostupnosťou základných a intímnych ľudských potrieb, dovoľujeme si Vás požiadať o 2 percentá z daní, ktoré budú v roku 2018 vynaložené na systematické odstraňovanie bariér, rozširovanie systému Eurokľúč na Slovensku a na riešenie konkrétnych podnetov a prípadov spojených s bariérami v našich mestách a obciach. Naším cieľom je odstraňovanie bariér na každej úrovni tak, aby výsledky našej práce boli vidieť v každom meste či obci Slovenska. A k tomu môže prispieť aj Vaša podpora v tomto zmysle. 

Ďakujeme za každú čiastku, ktorú nám poukážete, pretože tým pomáhate nielen našim obyvateľom a členom Vašich rodín, ktorí majú problém s mobilitou, ale aj návštevníkom Slovenska so zdravotnými ťažkosťami. A Slovensko za to stojí, je to krásna krajina... Predvyplnené tlačivá prikladáme k stihnutiu pod týmto úvodným textom a srdečne Vám ďakujeme za každý Váš príspevok.    

V prípade, že ste v roku 2017 odpracovali pre našu organizáciu viacej ako 40 dobrovoľníckych hodín, radi Vám vydáme potvrdenie tak, abyste mohli poukázať 3% z daní v zmysle zákona.

Samozrejme, že máme záujem aj o príspevky z príjmu právnických firiem, ktoré sa tiež poukazujú v zmysle platnej legislatívy a radi Vám poskytneme príslušné informácie pre Vašich účtovníkov.

Ďakujeme Vám veľmi pekne a veríme, že tento rok bude štartovacím rokom pre bezbariérové Slovensko. Váš príspevok je smerovaný pre zlepšenie prostredia mobility aj členom Vašich rodín s pohybovým handicapom.