Bezbariérovosť a sluchovo postihnutí
Sem vložte podnadpis

Určite sa Vám stalo, že pred Vami v rade stál človek, napr. na úrade, alebo pri pokladni, a niekoľkokrát mu obsluhujúci personál musel opakovať buď odpoveď, alebo otázku? Samozrejme, že v tej chvíli si niekto zrejme neuvedomil, že klient môže byť sluchovo postihnutý a že aj keď má načúvací strojček, že nepočuje, pretože strojček zosiľňuje nielen hlas druhej strany, v tomto prípade obsluhy, alebo úradníka, ale aj šumy a hlasy z okolia. Takže, aj keď napr. v hale hovoríte hlasno, je problém s počutím a zrozumiteľnosťou Vášho hlasu. 

Pre takéto prípady je v mnohých krajinách bežné používať tzv. indukčnú slučku pre minimalizáciu šumov a hlasov z prostredia a posilniť zvuk hlasu toho, koho sluchovo postihnutý človek počúva. Keďže sme zistili, že na Slovensku v mnohých prípadoch je takáto pomôcka vo verejných budovách, ale aj v odbavovacích halách, pri pokladniciach a pod. novinkou, a nepočutie je bariérou pre túto skupinu zdravotne postihnutých, budeme sa venovať aj tejto problematike.

Bližšie informácie, ale aj zoznam miest, ktoré sú vybavené týmto dôležitým pomocným zariadením, budeme zverejňovať na našich stránkach pod samostatným linkom.

V prípade, že máte znalosť, že sa niekde indukčná slučka už nachádza, dajte nám vedieť, nakoľko to pomôže nielen tým, ktorí nepočujú, ale aj tým, ktorí stoja za nimi v rade, nakoľko sa skráti čas ich obsluhy a samozrejme pracovníkom za prepážkami úradov, pokladníc, recepcií  apod... 

O miestach nás môžete informovať prostredníctvom nasledujúceho formulára:

V zmysle nových zásad ochrany osobných údajov GDPR si Vás dovoľujeme upozorniť, že odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním Vami zadaných informácií pre účely vytvorenia a aktualizácie zoznamu miest vybavených indukčnou slučkou, prípadne pre možnosť kontaktu Vašej osoby ohľadne overenia konkrétneho Vami zadaného miesta.