Bezpečná mobilita pre Vaše cesty
Sem vložte podnadpis

Túto časť nášho webu pripravujeme spoločne za podpory a prispenia Národnej diaľničnej spoločnosti. 


Venujte pozornosť týmto informáciám pred Vašou cestou...

O tom, aké sú možnosti prístupnosti na čerpacích staniciach pri diaľniciach vypovedá nasledujúce video: