Charitatívna reklama a humanitárna inzercia
Sem vložte podnadpis

Hľadáte či ponúkate niečo návštevníkom nášho webu?

Vzhľadom k tomu, že sa nás obracajú ľudia aj spoločnosti, ktoré by radi ponúkli, alebo hľadajú to, čo potrebujú pre mobilitu a kvalitný život, pripravili sme túto časť nášho webu pre reklamu a inzerciu smerovanú zdravotne postihnutým. Keďže našou hlavnou činnosťou nie je inzercia ani reklamná činnosť, musíme zachovávať niektoré zásady, ktoré budeme dodržiavať v rámci etiky, solidarity a humanity rovnako ako ďalších interných a legislatívnych ustanovení vrátane zachovania ochrany osobných údajov. 

Preto zásadne vylučujeme inzeráty a reklamu, ktoré vykazujú faktory:

 • politické
 • diskriminačné
 • neetické
 • v rozporu s naším poslaním a cieľmi
 • a pod.

Základná doba zverejnenia, ak nie je dohodnuté inak:

 • každý začatý kalendárny mesiac vo výške poplatku 50 Euro/inzerát

Základné podmienky zverejnenia inzerátu či reklamy:

 • zverejní sa text s prípadnou obrazovou prílohou na základe uhradenej faktúry za tieto služby (ak nie je inzerát oslobodený od poplatku)
 • text musí byť slušný, etický a bez vylučujúcich faktorov na základe nasledovného formulára
 • zverejnené informácie musia byť v súlade s naším poslaním v zmysle odstraňovania bariér a rozširovania základných ľudských potrieb osob s poruchou mobility a orientácie

Inzercia a iné zverejnenia oslobodené od poplatku:

 • inzercia zdravotne postihnutých osôb spojená s ich kvalitou života a mobilitou
 • inzercia členov rodín a asistentov zdravotne postihnutých osôb spojená s ich kvalitou života a mobilitou
 • inzercia MVO spojená s ich činnosťou nekomerčného charakteru smerovaná osobám s  poruchou mobility a orientácie
 • a pod.

V prípade potreby nás kontaktujte: