Eurokľúč - Odomykáme Európu pacientom
Sem vložte podnadpis

Koordinátor projektu

Pod týmto odkazom budú zverejnené informácie a kontakt na koordinátora projektu. Kordinátor projektu bude menovaný po úvodnom rokovaní pracovnej skupiny projektu.

Pracovná skupina projektu

Tu zverejníme v krátkom čase členov pracovnej skupiny k tomuto projektu

Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie systému a rozšírenie prístupových miest a pacientov týmto systémom na Slovensku

Postup implementácie projektu

Pod tímto odkazom nájdete postupne aktualizované údaje k projektu a jeho vývoju.

Partneri projektu

Pod tímto odkazom zverejníme partnerov a sponzorov projektu.