Aktualizácia miest so systémom Eurokľúč v Rakúsku a Českej republike

07.06.2018

Dnes sme obdržali informáciu, že v každej krajine EÚ dochádza k ďalšiemu rozširovaniu mobility aj vytváraním nových miest s inštalovaným systémom Eurokľúč pre zdravotne postihnutých.

Preto sme aktualizovali prekliky na stránky v Rakúsku a Českej republike, kde od roku 2016 bolo vytvorených niekoľko stoviek nových miest v každej krajine. Veríme, že aj Slovensko sa pripojí a postupne začne vytvárať takýto prístup pre obyvateľov Slovenska a návštevníkov týchto krajín, ktorí navštevujú Slovensko...