AUPARK Bratislava inštaloval na WC pre ŤZP prístup na Eurokľúč

02.05.2018

O tom, že systém Eurokľúč je pre zdravotne postihnutých v mnohých krajinách štandardom, nemusíme písať, rovnako ako to, že jeho možnosti v rámci celej Európskej únie a ďalších krajín mimo Európy využívajú nielen obyvatelia týchto krajín, ale aj zdravotne postihnutí návštevníci. 

Medzi spoločnosti, ktoré tieto veci uznávajú a zároveň prvým obdchodným centrom na Slovensku, ktoré nainštalovalo v svojich priestoroch pre svojich klientov zámkové vložky Eurokľúč, patrí OC AUPARK Bratislava, kde nájdete systém Eurokľúč na WC pre zdravotne postihnutých na troch poschodiach.

Bližšie informácie k umistneniu WC pre ŤZP nájdete na informačných zdrojoch OC AUPARK Bratislava a na našom webe na linku:

  https://www.eurokluc.sk/euro-wc-Sk.html

Ďakujeme OC AUPARK Bratislava za príkladnosť rozšírenia mobility a dostupnosti základných ľudských potrieb pre zdravotne postihnutých, ktoré by sme radi videli aj v ďalších obchodných centrách na Slovensku.