AŽD v rámci svojich možností prispieva na odstraňovanie bariér na Slovensku

24.04.2018

Niektoré spoločnosti napriek tomu, že ich pôsobnosť a možnosti sú iné než spojené s odstraňovaním bariér, a ktoré považujú túto oblasť ako potrebu verejného záujmu, hľadajú možnosti, ako prispieť k tejto priorite v rámci tých možností, ktoré majú. Medzi nich môžeme zaradiť aj spoločnosť Automatizácia železničnej dopravy, a.s., ´(AŽD) ktorá rieši zabezpečovacie zariadenia na železnici a prejazdy cestných komunikácií.

Táto spoločnosť nemá možnosti ovplyvniť vývoj bezbariérovosti na Slovensku, ale aj tak našla spôsob ako podporiť naše aktivity, a to v podobe nefinančného daru - kancelárskej techniky a vybavenia kancelárie, za čo ďakujeme srdečne. 

Vzhľadom k tomu, že je aj ďalšie zariadenie k dispozícii, dávame toto na vedomie mimovládnym organizáciam a zdravotne postihnutým, že v prípade ich záujmu im pomôžeme zebezpečiť v spolupráci s AŽD a.s. ich potreby. Samozrejme, že do vyčerpania zásob.

V prípade potreby nás kontaktujte e-mailom na adrese:

 kancelaria.uppz.sk@gmail.com, alebo telefonicky na 0902 530 060.

Spoločnosti AŽD a.s. srdečne ďakujeme a aj takáto pomoc je potrebná a vážime si ju.