Bežci do Lúrd opustili Slovensko a prekonávajú Alpy

06.11.2019

Dňa 3. 11. 2019 odštartovali bežci pod vedením pána farára Petra Gombitu z Košíc do Lúrd s cieľom upozorniť na chudobu a na problematiku nutnosti riešenia bezdomovectva na Slovensku. Celá trasa je dlhá cca 2. 400 km a ide tak o najdlhší ultramaratón štartovaný zo Slovenska. Bežci tak prekonali svoj rekord v dĺžke štafetového behu, ktorý sami vytvorili behom z Košíc do Bruselu a z Košíc do Ríma.

Aj keď počasie behu zatiaľ nepraje, postup bežcov je obdivovuhodný. Po zastávke v Martine a včera v Bratislave v Sade Janka Kráľa prebehli Viedeň a teraz prekonávajú Alpy. Aktuálnu polohu bežcov môžete sledovať pod nasledovným tlačidlom v reálnom čase:

Pripomíname, že cieľ behu je upozorniť na rastúcu chudobu a bezdomovectvo na Slovensku a neadekvátne riešenie zo strany kompetentných orgánov štátu a verejných samospráv. Keďže medzi chudobou ohrozené skupiny patria aj zdravotne postihnutí a seniori, v podstate bežia aj za našich členov, kolegov a za našu cieľovú skupinu. Ako pred štartom uviedol v Košiciach pán Peter Gombita, že pri behu budú všetci účastníci trpieť chladom a vysílením, ale to je nič proti tomu, čo musia vytrpieť ľudia bez domova. 

Informáciu o tom, že krátka prestávka behu bude v Bratislave sme odoslali aj našim kolegom a priateľom. Napriek neskutočne zlému počasiu v Bratislave sa podarilo niektorým z nich stretnúť sa s bežcami, za čo im ďakujeme. Dole na fotografiách je na invalidnom vozíčku Veronika Veslárová, jedna z aktívnych žien z Devínskej Novej Vsi, ktorá napriek svojmu postihnutiu vytvára prostredie pomoci a podpory pre obdobne postihnutých.

Veronika, rovnako ako Gombitovci, si zaslúžia oveľa vačšiu pozornosť spoločnosti, ale to je o súčasnom chápaní problematiky zo strany úradov i verejnosti, ktorú je treba otvárať nielen za rokovacím stolom u kompetentných, ale aj takýmto spôsobom, formou behu cez celú Európu.

Držíme palce do ďalších kilometrov, posielame pozdravy zo Slovenska a hlavne... pravidlo šťastného návratu všetkým bežcom aj účastníkom...