Bezdomovectvo na železničných staniciach - pokračovanie

30.01.2018

Dňa 23. 1. 2018 sme otvorili problematiku ľudí bez domova vo vzťahu k ich zdržiavaniu sa na železničných staniciach. Tým sa vytvoril rokovací priestor a už teraz môžeme uviesť, že záujem o problematiku prejavili nielen železničné spoločnosti, ale aj ďalšie verejné samosprávy, mimovládne organizácie a cirkevné inštitúcie spojené s humanitou a charitou.

K danej problematike sme odoslali list kompetentným orgánom štátnej správy a ich predstaviteľom, aby došlo aj k zmene systémových opatrení y vytvoreniu synergického efektu s riešeniami konkrétnych miest a ich železničných staníc.

O ďalšom vývoji budeme informovať podľa vývoja rokovaní, ktoré sme otvorili s jednotlivými potenciálnymi partnermi vo vzťahu k tejto celospoločenskej problematike.