Ďalšie mesto má mapu bezbariérovosti - Trnava

23.10.2017

Naši kolegovia zo západného Slovenska nás informovali, že ďalšie mesto zverejnilo svoju mapu bezbariérovosti. Týmto mestom je Trnava.

Mapu bezbariérovosti a informácie k nej si môžete otvoriť pod nasledovným linkom: