Developerské spoločnosti menia prístup k bezbariérovosti ako priorite výstavby

08.12.2019

V súčasnej dobe je výstavba na Slovensku realizovaná prostredníctvom developerských spoločností jednou z významných oblastí celkového podielu výstavby, rekonštrukcií a to nielen obchodných centier a priestorov, ale i bytovej výstavby. Na základe toho sme požiadali o rokovanie so združením Inštitút urbánneho rozvoja v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo dňa 4. 12. 2019. 

Z našej strany bola prednesená potreba bezbariérovosti nielen prístupu a mobility v budovách samotných, ale i napojenie bezbariérovosti so základnou potrebnou infraštruktúrou pre osoby s obmedzenou mobilitou, ktoré môžu budovy využívať, alebo navštevovať. S výkonným riaditeľom tohto združenia sme sa zhodli na potrebe spoločnosti vo všetkých našich pripomienkach k výstavbe a dohodli sa o ďalšej spolupráci v oblasti nielen konzultácií, ale aj implementácie medzinárodných štandardov prístupnosti do realizovanej výstavby, do implementácie systémových opatrení v oblasti výstavby a pod. Zároveň sme predložili aj naše návrhy a dodatky spojené s bezbariérovosťou do materiálu tohto združenia s názvom Ako zlepšiť povoľovanie výstavby v Bratislave. Tieto návrhy vychádzajú z pozitívnych príkladov z regiónov Slovenska, ktoré boli úspešne realizované.

Toto rokovanie považujeme za veľmi dôležité vzhľadom k stavu súčasnej výstavby a veríme, že aj teraz rozpracované stavby sa nám podarí usmerniť tak, aby prístup a mobilita boli prioritou číslo jedna ku prospechu ich užívateľov. 

O ďalšom vývoji budeme informovať.