Dnes vyráža z Košíc štafetový beh proti chudobe, cieľ Lourdy - Francúzsko

03.11.2019

Chudoba je na Slovensku výrazným sociálnym faktorom, na ktorú sa často iba poukazuje, deklaruje sa, robia sa projekty, ale výsledkov je, žiaľ, málo a keď sú, tak stoja veľa potu, úsilia a pod. Mohol by o tom rozprávať farár Peter Gombita z Košíc, ktorý jednak prevádzkuje jedno z najväčších zariadení pre ľudí bez domova v Košiciach. A aby toho nemal málo, tak aby problematiku dostal do povedomia spoločnosti, tak behá... a také trasy, ako je z Košíc do Ríma, z Košíc do Bruselu a dnes štartuje ďalší ultramaratón z Košíc cez Poprad, Martin, Bratislavu, Rakúsko, Lichtenštejnsko do Lourd, do Francúzska.

Celý priebeh môžete sledovať pod nasledovným tlačidlom: 

Z nášho pohľadu sú práve chudoba a bývanie na Slovensku častou bariérou k normálnemu životu rovnako ako sú schody pre imobilnú osobu. Smutné sú často aj osudy ľudí v týchto zariadeniach, do ktorých sa môže v podstate dostať každý vďaka rodine, chorobe, strate zamestnania, rozvodu a pod.

Zrejme sa k bežcom pripoja aj niektoré osobnosti, politici, možno celebrity... ale nebolo by lepšie vypočuť si Petra Gombitu a začať tento problém riešiť, nech ďalší beh do Bruselu nesie posolstvo, že Slovensko zmenilo prístup k chudobe a jej riešeniu... pomohlo by  to aj európskemu priestoru... nech sa nestane zasa to, že sľuby končia druhý deň po volbách...

Všetkým bežcom vrátane Petra Gombitu, servisu a zázemiu držíme palce k úspešnému splneniu cieľa a hlavne... pravidlo šťastného návratu...