Dotazník k stavu bariér na Slovensku

16.03.2018

Vážení priatelia,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že máme stále aktuálny dotazník k stavu bariér na Slovensku. Venujte trochu času na vyplnenie tohto dotazníka, ak ste tak neučinili, nakoľko jeho priebežné výsledky sú docela zaujímavé. 

Dotazník nájdete pod nasledovným tlačidlom:

Dotazník uzatvoríme k dňu 31. 3. 2018 a následne budú zverejnené výsledky, na základe ktorých budeme konať.

Z priebežných výsledkov prinášame graf odpovedí jednej z otázok, ktorá otvára priority občanov vo vzťahu k postupu odstraňovania bariér v prípade zmeny legislatívy:

Ďakujeme za Váš čas a názor. Tu sú aj niektoré názory spojené s dotazníkom, ktoré nám uviedli odpovedajúci:

"Škoda, že to všetko v našom štáte viazne a všetko veľmi dlho trvá pokiaľ sa niečo vyrieši" 

"Dôležité je aby sa bezbariérovosť riešila legislatívne, a hlavne aby sa kontrolovala...popr. sankcionovala...ako je možné že sa stavajú nové hotely ktoré sú bariérové?...otvárajú nové obchody a kaviarne, ktoré sú tiež bariérové?"

"Treba odstrániť aj morálne a duševné bariéry nie len tie stavebné"

"Každý čaká na to, čo urobí druhý a synergia viazne. Nikto nechce urobiť nič navyše, a pritom sa stále iba kritizuje a poukazuje na nedostatky. A že to ide pomaly, to nie je Vaša chyba, ale kritikov. Ďakujem za dotazník."