Eurokľúč a muskulárni dystrofici

15.09.2017

Včera bola na základe predchádzajúcich rokovaní podpísaná Dohoda o spolupráci medzi OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram a Organizáciou muskulárnych dystrofikov v SR.

Predmetom dohody je systém Eurokľúč a spolupráca v tejto oblasti. Okrem iného táto organizácia môže zabezpečovať eurokľúče pre svojich členov bez toho, že by bolo nutné dokladovať potvrdenia od lekára a kópiu preukazu ŤZP, čím sa stáva naším partnerom v oblasti garancie, že eurokľúče sú distribuované medzi zdravotne postihnutých s oprávnenými diagnózami v zmysle patentu a poslania..

Z našej strany vítame takúto spoluprácu a určite zapojíme muskulárnych dystrofikov aj do nášho projektu Bez hraníc a bariér, ktorý o pár dní zahajujeme a nájmeme spoločny priestor aj v ďalších oblastiach našich aktivít.