Eurokľúč a zdvíhacie plošiny na Slovensku

13.07.2018

V priebehu niekoľkých posledných dní sme absolvovali cestu po krajinách Európskej únie, v ktorých majú nainštalovaný prístupový systém Eurokľúč na zdvíhacích plošinách. Tie si tak zdravotne postihnutí obsluhujú sami bez čakania na obsluhu. Tohto výjazdu sa zúčastnili aj experti a odborníci na takéto zariadenia. Záver výjazdu je pre slovenské prostredie pozitívny.

Keďže spínací mechanizmus na Slovensku existuje a je už aj teraz dostupný, a keďže sme navrhli systém poučenia tých, ktorí tieto technické zariadenia budú v spojitosti so svojím Eurokľúčom využívať, začneme s prípravou opatrení v tejto záležitosti tak, aby plošiny pre zdravotne postihnutých zapínané Eurokľúčom boli aj na Slovensku. V krajinách EÚ funguje tento systém minimálne niekoľko rokov. 

Do finálnej fázy prípravy zapájame odborníkov v oblasti bezpečnosti prevádzky technických zariadení, akademickú sféru a ďalších odborníkov v oblastiach, ktoré sú nezbytné pre zavedenie systému Eurokľúč na zdvíhacie plošiny. Síce vychádzame z poznatkov a overených riešení v iných krajinách, ale náš systém musí byť v súlade s legislatívou a špecifikáciami Slovenska ako štátneho subjektu.

Veríme, že výsledok bude čím skôr k dispozícii tým, ktorým takto rozšíri mobilitu v mestách na Slovensku...