Eurokľúč na Stredoslovenskej televízii

06.04.2018

Stredoslovenská televízia pripravila reportáž zo slávnostného odovzdávania menovacieho dekrétu Ambasádorovi systému Eurokľúč Daliborovi Novotnému, ktoré sme uskutočnili minulý mesiac.

Celú spravodajskú reláciu si môžete pozrieť pod týmto textom a reportáž venovaná Eurokľúču a tejto akcii je od minutáže 15:48.

Ďakujeme ešte raz mestu Liptovský Hrádok, redaktorom aj účastníkom a už dnes môžeme uviesť, že sa záujem o túto malú a dôležitú pomôcku zvyšuje, rovnako ako o rozšírenie miest, ktoré by takto mohli byť vybavené ku prospechu nielen občanov, ale aj návštevníkov slovenských miest a obcí.