Eurokľúč si osoby so zdravotným postihnutím musia zatiaľ kupovať sami

30.11.2019

Dňa 17. 4. 2019 sme vykonali druhé podanie návrhu zaradenia Eurokľúča do zoznamu kategorizačných pomôcok tak, aby si jeho zaobstaranie nemusela hradiť osoba so zdravotným postihnutím. Včera, 29. 11. 2019 sme obdržali zamietavé stanovisko k tomuto návrhu, v ktorom sa okrem iného uvádza, že v zmysle zákona môže osoba so zdravotným postihnutím vykonať úkon, alebo činnosť, v tomto prípade diskrétnu biologickú potrebu aj bez tejto pomôcky. V akom prostredí, to sa neuvádza... našťastie.

Odignorovaním prostredia zdravotne postihnutých osôb na Slovensku sa kategorizačná komisia radí podľa našich kolegov z Nemecka, Francúzska, Belgicka a Rakúska k tým, ktorí namiesto pomoci vytvárajú sami bariéry pre svoju cieľovú skupinu. Inak povedané, opäť to, čo je v svete a Európe bežné, je na Slovensku vynímočné. Ale včera sme sa dozvedeli odpoveď na jednu otázku jedného z členov kategorizačnej komisie, ktorý sa na rokovaní opýtal: "Prečo sa zrovna na WC pre ŤZP vytvoril systém s tak vysokým zabezpečením proti zneužitiu?"

Tu je odpoveď od našich kolegov z Belgicka a Nemecka: "Lebo my si zdravotne postihnutých vážime, je nám cťou im zlepšovať podmienky života a prostredie a pretože nebudú používať im určené lacné, nekvalitné a podradné veci a nástroje, ktoré by sa inak zneužili." Ďakujeme za odpoveď.

Samozrejme, že naše aktivity v tejto oblasti nekončia, včera sme oslovili našich kolegov v krajinách EÚ a požiadali ich o názor k tomuto stavu na Slovensku, ktorý postupom času zverejníme. Eurokľúč je zatiaľ dostupný za podmienok a usmernení v nezmenenej podobe.

Informácie spojené s možnosťou získania vlastného eurokľúča nájdete pod nasledovným tlačidlom: