Európske mesto bez bariér 2019

17.07.2018

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že Európska komisia otvorila ďalší ročník súťaže s názvom Európske mesto bez bariér 2019. Do minulého ročníku platila podmienka, že sa môžu prihlásiť iba mestá s počtom obyvateľov vyšším než 50.000. Vzniesli sme námietku voči tejto podmienke, ktorú Európska komisia vyhodnotila ako oprávnenú a tak letošný ročník je prvým ročníkom, kedy sa môžu prihlásiť aj mestá s menším počtom obyvateľov a súťažiť o niektorú z kategórií špeciálnej ceny kultúrneho dedičstva. Pre Slovensko je to dobrá správa a veríme, že účasť Slovenska v tejto súťaži bude početnejšia.

Bližšie informácie k tejto európskej súťaži nájdete na webových stránkach súťaže pod nasledovným tlačidlom v anglickom jazyku:

Termín podania žiadostí k súťaži je do 16. 9. 2018. Slávnostné vyhodnotenie súťaže bude v Bruseli 4. 12. 2018 ku príležitosti Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých.