Hľadáme kolegov dobrovoľníkov pre špecifické oblasti odstraňovania bariér

23.02.2020

 Vážení priatelia,

vzhľadom k tomu, že potreba bezbariérovosti je nutná vo všetkých oblastiach života, že sme otvorili témy spojené s kvalitou života, nielen pre osoby s obmedzenou mobilitou, že bezbariérovosť je treba v každom regióne Slovenska a že niektoré naše návrhy dostali zelenú, napr. v doprave a už ich pripravujeme do podoby projektov, dovoľujeme si Vás osloviť, pomôžte nám s týmto tažkým procesom a aktivitami priamo, v niektorej z oblastí, ktorú rozširujeme:

  • medzinárodná spolupráca - hľadáme kolegu pre komunikáciu a koordináciu našich medzinárodných aktivít, požadujeme znalosť anglického a nemeckého jazyka slovom aj písmom, základné užívateľské vzdelanie v oblasti práce s PC a vzťah k problematike bariér, zdravotne postihnutých a pod.
  • projektový team - hľadáme kolegov s praktickými skúsennosťami prípravy a podávania projektov, projektových manažérov a koordinátorov pre sektorovú bezbariérovosť so vzťahom k cieľovej skupine a riešenej problematike
  • technický team - hľadáme kolegov technikov so stavebným vzdelaním a vzťahom k riešenej problematike a cieľovej skupine
  • systematické odstraňovanie bariér - hľadáme kolegov pre spoluprácu v legislatívnej oblasti na pripomienkovacie konania nadnárodného, národného, regionálneho aj lokálneho charakteru, kde je treba znalosť kompetencií jednotlivých inštitúcií a základná znalosť systému previazanosti systémov s prepojením na cieľovú skupinu aj riešené problematiku

Pre spoluprácu v oblasti medzinárodnej spolupráce a projektov navrhujeme región Košického kraja, pre technikov je územie neobmedzené, nakoľko aktivity je treba riešiť po celom Slovensku.

Pre spoluprácu neriešime, či je kolega zdravotne postihnutý, alebo nie, dôležité je to, aby mal vzťah k aktivitám, ktoré pomáhajú druhým a ktoré je treba nastaviť tak, aby výsledky práce neboli iba na papieri, ale aj v reálnej podobe, aby ich ľudia mohli nielen vidieť, ale hlavne využiť pre potreby svoje, alebo pre potreby svojich blízkych odkázaných na pomoc druhých.

Pravdou je, že sa nám už niekoľko ľudí prihlásilo k spolupráci, ale bez uvedenia oblasti možnej pôsobnosti, preto sme rozdelili pozície možnej spolupráce do základných oblastí. Základom našej práce sú priority:

  • nezávislosť
  • objektivita voči všetkým druhom obmedzenia mobility bez rozdielu
  • ochrana informácií, zachovávanie GDPR a diskrétnosť voči tretím stranám
  • zachovanie spoločného ciela bez čiastkových vplyvov a ovplyvnení tretími stranami
  • kvalita a odbornosť
  • praktické skúsennosti

Okrem toho môže každý prispieť k našim aktivitám možnosťou podania podnetu, návrhu či problému, ktorý sa dotýka bezbariérovosti a mobility kedykoľvek.

Pre možný kontakt nám, prosím, vyplňte nasledovný formulár, na základe ktorého Vás budeme kontaktovať

Tešíme sa na spoluprácu, ktorej výsledkom sú a budú riešenia a opatrenia slúžiace nielen osobám s obmedzením mobility, ale každému občanovi aj návštevníkovi Slovenska, ktorý takéto riešenia potrebuje pre uspokojenie svojich potrieb spojených s kvalitou života.