Hlavnú stanicu v Bratislave čaká letos ďalšia úprava

27.04.2018

V minulom roku sme požiadali Magistrát Hlavného mesta Bratislava, aby sa mesto pripojilo k rekonštrukcii Hlavnej stanice, ktorú v tomto čase vykonáva ŽSR s cieľom odstránenia bariér a prístupu k vlakom. Predmetom našej žiadosti na magistrát bolo vytvorenie bezbariérového prístupu od električkovej zastávky po budovu ŽSR.

Nakoľko ŽSR realizuje rekonštrukciu, ktorá vytvorí bezbariérový prístup na každý perón už v krátkom čase, oslovili sme opakovane Magistrát Hlavného mesta s dotazom na stav veci. Dnes nám došla odpoveď, v ktorej sa uvádza, že prípravné aktivity prebehli a v súčasnosti sa čaká iba na stavebné povolenie. Pak by mala začať realizácia a ako sa v liste uvádza, najneskôr ku koncu tohto roka by mal byť pre zdravotne postihnutých cestujúcich a mamičky s kočíkmi k dispozícii výťah tak, aby mohli používať k cestovaniu aj bezbariérové električky, ktoré sú v Bratislave už samozrejmosťou. Po ukončení tejto úpravy bude možný bezbariérový prístup z mesta až po nástupištia vlakov, čo je štandardom v mnohých krajinách EÚ.

O ďalšom vývoji budeme priebežne informovať.