Košice boli ďalším mestom výjazdu Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

19.10.2019

Dňa 16. 10. 2019 navštívila mesto Košice komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská so svojím teamom. Pracovná návšteva pani komisárky  a časti jej úradu bola rozdelená na dve časti.

V doobedňajšej časti sa pani komisárka stretla s predstaviteľmi vedenia mesta Košice, poobede v Kultúrne sociálnom centre Južan prijímala podnety od občanov Košic v rámci jej komptencie a poslania jej úradu. 

My sme sa stretli s pani komisárkou poobede a prediskutovali sme ďalší postup v oblasti našich aktivít a činností, ktoré sme nastavili ako základ spolupráce s týmto úradom. Taktiež sme informovali pani komisárku o našom podnete voči nevyhovujúcim rekonštrukciám zastávok MHD v Košiciach, o pripravovaných projektoch pre zvýšenie bezpečnosti v doprave, ktoré pripravujeme s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a o dopadoch našej práce, ktoré sú zrejmé po celom Slovensku.

Kontaktné údaje na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím: