Košice: NIE, Bratislava: ÁNO...   o čo ide? O bezbariérovosť chodníkov...

26.10.2019

Pred niekoľkými dňami sme upozornili na debrierizačnej komisii v Košiciach na nevyhovujúci stav nástupísk MHD a chodníkov pri prechodoch, kde je stále minimálny schod vďaka používaným zastaralým technológiám riešenia.

K tejto téme sa nám prihlásili aj naši kolegovia z Bratislavy, ktorí nielen poukázali, že obdobný stav je aj v Bratislave, ale svete čuduj sa, že mesto  Bratislava začalo samo opravovať takéto nevhodné riešenia bez čakania financií na projekt, bez toho, aby sa iba deklarovalo a bez toho, aby bol prechod 2 cm, ako je v Košiciach, ale nulový. 

Stretli sme sa aj s človekom, ktorý je zodpovedný za tento inovatívny prístup, ktorý by mal byť podľa nielen jeho osoby, samozrejmý. To, čo je nevyhovujúce treba zmeniť tak, aby výsledok bol prínosom a nie záťažou. 

Bratislava tak vytvorila jeden príklad nielen pre Košice, ale aj pre ďalšie mestá na Slovensku, že riešenie je, že existuje a že je možná jeho realizácia bez toho, aby sa čakalo ja neviem na čo... Ďakujeme v tomto prípade magistrátu mesta Bratislava a hlavne panovi Ing. Františkovi Brliťovi, ktorý má problematiku pod svojím palcom, ktorý tvorí prijateľné riešenia. 

Príklady riešenia prechodov chodníkov v Bratislave po zásahu na nevhodné rekonštrukcie z pred pár mesiacov... a tu je výsledok po oprave.