Košice zverejnili mapu bezbariérovosti

12.10.2017

Mesto Košice pripravilo pre svojich občanov aj návštevníkov mapu bezbariérovosti, na ktorej sú označené ulice a priestranstvá, ktoré by nemali mať prekážky pre mobilitu zdravotne postihnutých. Mapu si môžete otvoriť pod nasledovným tlačidlom:

Ďakujeme a veríme, že tento pozitívny príklad bude aj podnet pre ďalšie mestá a regióny Slovenska.