Ľudia odchádzajú, ich práca a stopa na tomto svete ostáva...

09.05.2020

Veľa ľudí, ktorí pomáhajú druhým, sú sami zdravotne postihnutí a ich osud je im cestou a silou života, ktorú sa snažia zlepšiť druhým, ktorí majú obdobné problémy. Jednou z tých osôb a osobností pacientskej problematiky na Slovensku bola aj Zuzka Michalková, ktorá zomrela v októbri 2018 a zanechala po sebe fungujúcu organizáciu Spoločnosť Parkinson Slovensko.

Vďaka jej kamarátke a kolegyňke Ivetke Burkovcovej z Banskej Bystrice vznikla publikácia s názvom Taká som bola, ktorá sa objavila na spomienku Zuzky Michalkovej a ktorá má nielen v názve, ale aj v obsahu, fragmenty z jej života. Publikácia je spracovaná veľmi citlivo a odráža Zuzkin život, práci a nálady...

Publikáciu si môžete objednať za symbolický poplatok vyplnením formulára pani Ivetke Burkovcovej pod týmto textom. Spomienka na Zuzku a jej prácu si to určite zaslúži rovnako tak, ako spomienka na ľudí z Vášho okolia, ktorí pomáhali, prípadne pomáhajú druhým aj teraz... ani na nich nezabúdajte... ako oni nezabúdali a nezabúdajú na Vás...