Mesto Prešov rieši systematicky svoje verejné priestory

04.03.2018

Včera, dňa 3. 3. 2018, sme sa zúčastnili pracovného stretnutia k téme riešenia verejných priestorov v Prešove. Tohto rokovania sa zúčastnili okrem architektov mesta Prešov a obyvateľov tohto mesta aj mimovládne organizácie, ktoré sa podieľajú ne zlepšovaní prostredia v tomto meste.

Naše návrhy, ktoré včera boli prednesené v rámci tohto fóra, spracovávame a budú zaslané do zapracovania nielen do stategického materiálu v podobe manuálu, ale aj do výslednej podoby realizácie pre občanov a návštevníkov tohto mesta.

Pod nasledovným linkom si môžete pozrieť krátku reportáž televízie TA3 k tomuto rokovaniu: