MHD v Košiciach ponecháva bezplatné cestovanie pre ŤZP a ŤZP/S

03.07.2019

Zajtra, t.j. 4. 7. 2019 sa bude konať mimoriadne zastupiteľstvo mesta Košice, na ktorom sa budú riešiť aj nové tarify v mestskej hromadnej doprave. Predmetom nášho záujmu v tejto oblasti boli tarify a ich možná zmena pre ŤZP a ŤZP/S cestujúcich, ktorí doposiaľ využívajú bezplatnú prepravu. Preto sme oslovili vedenie mesta a predkladateľa návrhu na zmeny pána primátora mesta Košice listom o zváženie všetkých okolností spojených so zmenou tejto bezplatnej prepravy.

Na základe dnešnej overenej informácie z magistrátu Mesta Košice, ktorú sme dostali, môžeme uviesť, že bezplatná preprava pre ŤZP a ŤZP/S v MHD mesta Košice ostáva zachovaná. Takto bude aj zajtra predložený materiál na rokovanie zastupiteľstva. Jedinou zmenou pre cestovanie ŤZP a ŤZP/S, s ktorou sme súhlasili, je výmena BČK na Osobitnú BČK pre ŤZP a ŤZP/S cestujúcich, pretože niektorí cestujúci bez postihnutia využívali bezplatné cestovanie v MHD napriek tomu, že neboli zdravotne postihnutí. Toto opatrenie bude zajtra prednesené ako Dodatok č. 1 k tarife DPMK a.s. s platnosťou zrejme odo dňa schválenia zastupiteľstvom. K uvedenému opatreniu sme navrhli aj to, aby bolo stanovené prechodové obdobie na výmenu BČK tejto skupiny cestujúcich, po ktorú budú platiť pôvodné preukazy, aby bezplatné cestovanie bolo zachované kontinuálne bez prerušenia.

Samozrejme, že naša ponuka mestu Košice v oblasti riešení bezbariérovosti a rozvoja mobility platí a to nielen v oblasti dopravy, ale hlavne výstavby, nakoľko sa nám množia podnety o tom, že nová výstavba v Košiciach je nielen v rozpore s medzinárodnými štandardmi prístupnosti, ale aj so súčasnou nedostatočnou legislatívou v znení stavebného zákona a jeho vykonávacích predpisov, ktoré sa s Ministerstvom dopravy a výstavby snažíme zmeniť do novelizovanej podoby.

Oficiálne vyjadrenie mesta Košice nájdete pod nasledovným tlačidlom:


Ďakujeme mestu Košice a DPMK a.s. za zachovanie výhod pre zdravotne postihnutých cestujúcich.