Mimoriadna preprava pre ŤZP bola úspešná

09.10.2017

V sobotu, dňa 7. 10. 2017 bola uskutočnená mimoriadna preprava pre ŤZP z Košíc a Banskej Bystrice do Bratislavy a späť, s cieľom návštevy výstavy SLOVMEDICA NON - HANDICAP na výstavisku INCHEBA.

Táto preprava mala za cieľ nielen dopravu špecifickej skupiny ŤZP cestujúcich na Slovensku, ale hlavne overenie prepojenia rôznych subjektov do systému kvalitnej, bezpečnej prepravy a logistiky celého systému mimoriadnej prepravy vlakmi a MHD. Toto praktické overenie dopadlo až na malé nedostatky veľmi dobre a môžeme tak uvažovať aj o ďalších akciách pre verejnosť tohto charakteru. 

Veľmi pekne ďakujeme v mene našom, v mene účastníkov aj v mene tých, ktorí očakávajú výsledok tohto prvého logistického prepojenia, Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ŽSR, ZSSK, spoločnosti WAGON SERVICE travel, Magistrátu Hlavného mesta Bratislava, magistrátom miest, ktoré informáciu o mimoriadnej preprave zverejnili pre svojich občanov, spoločnosti VELCON, Dopravnému podniku Bratislava a Výstavisku INCHEBA EXPO Bratislava za kladný prístup a ochotu prispieť k tejto akcii, ktorá má neporovnateľne vyšší význam a dopad, než sme do dnešného dňa uvádzali.

Hlavným výsledkom tejto mimoriadnej prepravy je pozitívne overenie prvého praktického príkladu, že je možné prepojiť rôzne druhy osobných prepráv pre ŤZP cestujúcich, ktorí majú špecifické potreby a bezpečne ich dopraviť z jedného mesta do druhého, aj na miesta, kde nie je v blízkosti železničná stanica a späť. Na celom projekte sa podieľali aj ďalšie osoby a organizácie, ktorým tiež ďakujeme. Rovnako tak s uvedeným výsledkom môžeme uviesť, že preprava pre ŤZP je až na drobnosti bezpečná a komfortná aj na dlhé vzdialenosti a zahŕňa potreby tejto skupiny znevýhodnených občanov Slovenska. Taktiež radi uvádzame, že pre prepravné spoločnosti je prioritou aj zlepšovanie služieb v oblasti prepravy a rozširovanie dostupnosti, mobility a prístupu ŤZP, rozširovanie informovanosti o možnostiach a vylepšeniach prepravy, čo sme zistili spolu s účastníkmi priamo v reálnom prostredí.

Môžeme uviesť, že sa tešíme výsledkom a ústretovosti a že v obdobných akciách budeme pokračovať. Jedným z medzinárodných projektov prepráv pre ŤZP je každoročná púť do Lúrd, ktorý považujeme za pozitívny príklad a že pripravujeme projekt cestovania do Talianska, ktorý sme nazvali Medzinárodný koridor zdravia a ktorý bol podporený aj Záštitou Predsedníctva SR v Rade EÚ 2016.

Partneri projektu mimoriadnej prepravy dňa 7. 10. 2017: