Mimoriadne opatrenia na Slovensku vo vzťahu k virovej nákaze

13.03.2020

V súčasnosti na Slovensku platia mimoriadne opatrenia, ktoré si vyžiadala situácia vzniknutá virovou epidémiou tzv. koronavírusom. Ide o opatrenia štátu s cieľom ochrany občanov pred šírením nákazy. Toto sa dotýka cestovania, verejných akcií, obchodných centier a mnoha ďalších sektorov života.

Potešilo nás, keď sme zaregistrovali článok k tejto téme spojený s prevenciou prenosu, a to tzv. antimikrobiálnou ochranou povrchov so životnosťou 10 rokov. Ide o madlá, klučky a obdobné výrobky denného užívania doma, alebo vo verejných priestoroch. Na túto možnosť prevencie sme už v minulom roku upozornili Hlavného hygienika Slovenskej republiky a vedúcu odboru hygieny Ministerstva dopravy a výstavby SR. V odpovediach nám bolo uvedené, že tieto výrobky môžu byť prínosom pre prevenciu, ale ich použitie nemôžu prikázať. Až súčasná doba ukázala na potrebu týchto produktov, nakoľko priestorové striekanie povrchov nie je až tak účinné ako trvalý povrch predmetov, ktorých sa denne dotýka vysoký počet ľudí.

Článok k antimikrobiálnou povrchom nájdete pod nasledovným tlačidlom:

Niektoré krajiny EÚ prešli už pred uvedenou epidémiou k prevencii prenosu virov a baktérií týmto spôsobom a výmenou napr. madiel. Preto sme oslovili znova hygienikov s dotazom s ohľadom na súčasný mimoriadny stav. Odpovede zverejníme po ich obdržaní. V každom prípade zvážte nielen možnosť ochrany a prevencie obmedzením pohybu a cestovania, ale aj túto možnosť, ktorá nevyžaduje ďalšie chemické ošetrovanie a postrek, čo môže určitej skupine osôb s dýchaciami problémami vytvoriť ďalšie dráždivé prostredie...

Veríme, že Slovensko bude krajinou s minimálnymi dopadmi tejto nákazy...