Minister dopravy a výstavby SR ocenil aj odstraňovanie bariér

21.11.2019

Ako každý rok, tak aj 19. 11. 2019 na hotelu Bôrik prebehlo slávnostné ocenenie pracovníkov rezortu dopravy Ministrom dopravy a výstavby SR za mimoriadny prístup k pracovným úlohám, za mimoriadne počiny a pod. Na základe našich aktivít spojených s odstraňovaním bariér ve spolupráci s týmto rezortom a jemu podriadených subjektov je pre nás dobrou správou to, že medzi ocenenými boli aj dvaja naši spolupracovníci, ktorí sa dlhodobo významne podieľajú na rozvoji mobility v doprave a na rozvoji prístupnosti k základným ľudským potrebám. 

Foto: SITA
Foto: SITA

Za riešenia, prístup a aktivity spojené s odstraňovaním bariér v osobnej železničnej doprave bola medzi 32 ocenenými Ing. Mária Ďurianová zo spoločnosti Železnice Slovenskej republiky. Za aktívny prístup a výsledky odstraňovania bariér v cestnej doprave bol ocenený za spoločnosť Národná diaľničná spoločnosť Ing. Juraj Kovalinka.

Ocenenie by si zaslúžilo veľa ľudí na Slovensku, ale sme radi, že pán minister a jemu poriadené sekcie si všímajú aj našich aktivít, ktoré sú všeobecnou spoločenskou potrebou Slovenska a ktorej si všímajú nielen obyvatelia Slovenska, ale aj jeho návštevníci. Výsledky práce našich kolegov, ktorí boli ocenení môžu využívať osoby s obmedzenou mobilitou na niektorých železničných staniciach rovnako ako na čerpacích staniciach a odpočívadlách pri diaľniciach Slovenska. 

Veríme, že v budúcom roku budeme môcť navrhnúť viac pracovníkov rezortu a že tejto neľahkej práce si začnú všímať aj ostatné rezorty a inštitúcie na Slovensku. V spojitosti s tým pripomíname, že prvé ocenenie za odstraňovanie bariér na Slovensko prišlo z Českej republiky a oceneným subjektom bola tiež Národná diaľničná spoločnosť za odstránenie bariér na čerpacích staniciach pri diaľniciach v podobe Zvláštnej ceny MOSTY 2018, ktorú udeľuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.

Toto ocenenie je nielen poďakovaním za dlhodobú a náročnú prácu, niekedy aj proti názorom ich kolegov na ich pracoviskách, ale hlavne výzvou pre ďalšie obdobia a aktivity, pre rozpracované projekty a pre to, aby každý občan či návštevník Slovenska mal možnosť prístupu k doprave a jej infraštruktúre podľa jeho potrieb. A to je Slovensku práca na dlhé obdobie... 

Ďakujeme oceneným za spoluprácu s nami a za ich príkladnosť odbornej práce pre druhých nielen na ich spoločnostiach a v rezorte, ale pre celú spoločnosť a prostredie Slovenskej republiky. 

Záverom si neodpustíme poznámku, že na rozdiel od zahraničia, kde je cťou prispieť a pomôcť k riešeniu bezbariérovosti a mobility, na Slovensku je táto oblasť v mnohých prípadoch zatiaľ záťažou. A preto si práce týchto dvoch a mnohých ďalších vážime o to viac.