Mobilita v mestách a obciach je prioritou Združenia miest a obcí Slovenska

20.07.2019

Bezbariérovosť verejných priestranstiev, prístup k úradom, službám, verejnej doprave, možnosti adekvátnej komunikácie, ale aj WC pre ŤZP, toto sú témy, ktoré rezonujú v mnohých mestách a obciach na Slovensku. Ale napriek tomu výstavba pokračuje tak, že budovy sú stále bariérové, prístupy k doprave sú obmedzené a pod...

Kvôli týmto a ďalším potrebám spojených s našou činnosťou sme iniciovali pracovné stretnutie na pôde Združenia miest a obcí Slovenska v zastúpení predsedu ZMOS Mgr. Branislava Trégera, PhD. a výkonného podpredsedu ZMOS Ing. Milana Mušky, za účasti Komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr Zuzany Stavrovskej a JUDr Evy Arnoldovej a za účasti generálneho tajomníka Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií SR JUDr Igora Capa. ´Toto rokovanie sa uskutočnilo dňa 19. 7. 2019. Prepojenie verejných samospráv s dopravnými infraštruktúrami a potrebami mobility osôb s obmedzenou pohyblivosťou považujeme za predpoklad vytvorenia efektívneho systému vo vzťahu k dostupnosti základných ľudských potrieb občanov a návštevníkov mies a obcí Slovenska. 

Výsledkom rokovania je ochota riešiť problematiku systematicky a vzájomná podpora aktivít spojených s hlavným cieľom - odstraňovaním bariér a rozvoj mobility. Všetci účastníci rokovania sa zhodli, že hlavné nástroje má vytvárať štát a to nielen v podobe novely stavebného zákona, ale aj v podobe efektívneho systému zdrojovania a hlavne kontroly potrieb a aktivít spojených s problematikou.

Na rokovaní padli aj niektoré konkrétne oblasti, v ktorých je priestor pre spoluprácu a o ktorých budeme postupne informovať. Hlavným cieľom je spolupráca v oblasti zlepšenia životných podmienok v našich mestách pre každého občana a návštevníka, vrátane tých, ktorí potrebujú špecifické podmienky pre svoje potreby prístupu a mobility. Rokovanie považujeme za úvodné a jeho závery budú rozpracované do konkrétnych oblastí.

Ďakujeme všetkým účastníkom za každú aktivitu spojenú so zlepšením prostredia mobility na Slovensku.