Národná diaľničná spoločnosť pripravuje opatrenia pre ŤZP motoristov

20.04.2018

Odstraňovanie bariér pre obyvateľov a návštevníkov Slovenska sa stáva jednou z priorít postupne sa rozširujúceho zoznamu subjektov, ktoré môžu ovplyvňovať mobilitu a dostupnosť základných ľuských potrieb. Medzi tieto spoločnosti, ktoré chcú zlepšiť prostredie Slovenska pre zdravotne postihnutých môžeme po úvodných rokovaniach zaradiť aj Národnú diaľničnú spoločnosť SR.

Cestná doprava, či už medzinárodného, alebo vnútroštátneho charakteru, je jednou z potrieb zdravotne postihnutých, u niektorých dokonca každodenne. Preto sme sa obrátili na Národnú diaľničnú spoločnosť SR s našimi návrhmi spojenými so zlepšením mobility a zvýšením dostupnosti základných ľudských potrieb a služieb. Ako príklad sme si zobrali spoločnosť SLOVNAFT, ktorá vybavila 19 svojich čerpacích staníc prístupovým systémom Eurokľúč. V tomto prípade sa však nejedná iba o túto zmenu, ale aj ďalšie úpravy spojené s odstranením prístupových bariér v konkrétnej aj systémovej podobe. Súčasťou návrhov je tiež rozšírenie informovanosti motoristov v tejto oblasti. 

V súčasnosti pripravujeme harmonogram a konkrétne aktivity a opatrenia, ktoré budeme postupne zverejňovať. Ďakujeme Národnej diaľničnej spoločnosti SR za prístup k problematike a ochotu zlepšovať prostredie cestovania po diaľniciach a využívania služieb zdravotne postihnutými motoristami zo Slovenska ako aj zo zahraničia. Veríme, že výsledky tejto spoločnej práce uvidia motoristi čo skoro, aj keď v niektorých prípadoch ide o časovo náročný proces.