Nový futbalový štadión v Dunajskej Strede

22.11.2017

V máji tohto roku sme navštívili rozostavaný nový štadión DAC v Dunajskej Strede, kde sme na mieste predložili naše návrhy na bezbariérovosť prístupu pre zdravotne postihnutých fanúšikov. Od niektorých návštevníkov futbalových zápasov v tomto meste sme dostali spätnú väzbu, ktorá jasne ukazuje, že pokiaľ sú vytvorené podmienky, tak že záujem o športové podujatia rastie aj zo strany zdravotne postihnutých, čo dokazujú aj fotografie pána Bohuslava Mičla, ktorý nám ich zaslal aj s podnetmi, ktoré začíname preverovať a riešiť s kompetentnými.  

Za fotografie aj podnety pána Mičla ďakujeme.