O systém Eurokľúč na Slovensku je záujem v Európe

29.06.2018

Nemusíme vysvetlovať, že systém Eurokľúč je nielen slovenskou záležitosťou, ale nástrojom v celom európskom priestore. Tak, ako my, v rámci možností a dostupných zdrojov, uvádzame miesta s týmto prístupovým systémom pre ŤZP, tak aj naši partneri v zahraničí začínajú po tom, ako dochádza v týchto dňoch k rozširovaniu miest na čerpacích staniciach, uvádzať tieto miesta v ich národných prostrediach. 

Včera sme na túto tému komunikovali s niekoľkými partnermi, ktorí tiež majú v svojich aktivitách systém Eurokľúč v svojich krajinách a v krátkom čase všetky miesta, ktoré na Slovensku máme, budú zverejnené a následne priebežne aktualizované v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku s tým, že naši švajčiarskí kolegovia vyzvú aj ďalšie krajiny tak, aby systém poskytoval komplexné informácie pre tých, ktorí cestujú po Európe. Našou, slovenskou úlohou a prispením pre celý systém je vytvorenie systému označenia obsadených WC tak, aby systém bol jednotný v celej Európe a aby ŤZP vedel, že má počkať s použitím svojho Eurokľúča, nakoľko je WC obsadené.

Na tomto všetkom je zaujímavých niekoľko faktov:

  1. O rozšírení systému Eurokľúč, ktorý prebieha v týchto dňoch sa dozvedeli naši partneri od čerpacích staníc, ktorých sieť je aj na Slovensku
  2. Slovensko ako krajina, ktorá pristupuje k systému Eurokľúč ako jedna z posledných, rieši také veci, ktoré zatiaľ v iných krajinách EÚ nikto nespomenul, pričom sú treba a sú prínosom hlavne pre používateľov Eurokľúča
  3. Subjekty a konkrétne osoby, ktoré sa podieľajú na implementácii systému Eurokľúč na Slovensku prichádzajú s ďalšími návrhmi a podnetmi, ktoré je treba riešiť v európskom priestore a ktoré sú dôležité pre bezpečnú mobilitu zdravotne postihnutých.
  4. Informácie z nášho prostredia budú zverejnené v zahraničí vo veľmi krátkej dobe v jazykoch krajín tak, aby sa mohli použiť už v tejto letnej turistickej sezóne.

Zároveň odovzdávame poďakovanie všetkým subjektom, ktorí nainštalovali, inštalujú, alebo budú inštalovať zámkové vložky Eurokľúč, ktorí koordinujú rozšírenie systému Eurokľúč a ktorí sa podieľajú na tom všetkom, od kolegov a zdravotne postihnutých z Nemecka, Švajčiarska, Talianska, Rakúska, Luxemburgu a Lichtenštejnska, Švédska a ďalších krajín, kde aj naši obyvatelia nájdu Eurokľúč, tak ako oni u nás.