Opustila nás Klaudia Valušková...

17.07.2018

So smútkom si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 15. 7. 2018 nás náhle a nečekane opustila Klaudia Valušková.

Táto žena urobila veľa pre prepravu zdravotne postihnutých na Slovensku v rámci projektov AV MOBILITA a RegioAuto, v ktorých našla svoje poslanie pre zdravotne postihnutých. V mene kolegov a tých, ktorí využívajú výsledky jej práce vyjadrujeme smútok pozostalým a rodine...

Posledná rozlúčka s Klaudiou Valuškovou sa uskutoční dňa 18. 7. 2018 o 13:30 hod v Kostole Svätého Petra a Pavla v Záhorskej Bystrici. Táto žena nám tu bude chýbať, ale v našich srdciach a spomienkach ostane stále...