Otvorenie projektu Bez hraníc a bariér na Slovensku

10.09.2017

Ako sme uviedli, na maďarskej strane bude projekt Bez hraníc a bariér oficiálne otvorený dňa 21. 9. 2017. Na slovenskej strane pripravujeme úvodný seminár s tlačovou konferenciu do Banskej Bystrice na október.

Miesto a termín bude zaslaný všetkým partnerom rovnako ako pozvaným účastníkom tohto úvodného podujatia.