Poďakovanie za dar od spoločnosti ESET

30.05.2018

Odstraňovať bariéry môže každý subjekt či podnik, nielen ten, ktorá má túto problematiku v svojich činnostiach, výrobnom programe, alebo iných aktivitách, a ktorý si uvedomuje spoločenskú zodpovednosť princípov solidarity a humanity. 

Tento týždeň sme obdržali ďalší nefinančný dar od spoločnosti ESET, ktorá nám pomohla a pomáha chrániť naše komunikačné prostriedky  tým, že nám predĺžila licencie antivirového programu ako nefinančný sponzorský dar. Táto spoločnosť nám v minulosti darovala licencie na ich produkty a v roku 2016 aj 5 laptopov, na ktorých pracujeme a na ktorých sa tvoria naše aktivity po celom Slovensku.

Ďakujeme tejto spoločnosti, vážime si tohto daru a vďaka aj ich prínosu môžeme odstraňovať bariéry na Slovensku tak, že naše dáta, informácie a prenosy sú chránené proti cielenému napadnutiu.