Podchod Trnavské mýto v Bratislave bude bez bariér

16.11.2017

Je veľa tých, ktorí poznajú podchod Trnavské mýto v Bratislave, ktoré je nielen jedno z najfrekventovanejších miest v hlavnom meste, ale donedávna bolo aj postrachom pre tých, čo mali problém s mobilitou. Popis nemusíme uvádzať, tento podchod bol typickým príkladom bariérovosti na Slovensku.

Magistrát Hlavného mesta Bratislava sa rozhodol tento stav zmeniť. V súčasnosti už prebiehajú rekonštrukčné práce na zmene tohto miesta tak, aby bolo nielen pekné, ale zároveň aj prístupné v zmysle bezbariérovosti.

Realizáciu revitalitácie a rekonštrukcie vykonáva spoločnosť  Immocap Group a.s. Bratislava. Bližšie informácie o celom projekte sú zverejnené na webovej stránke, ktorú si môžete otvoriť nasledovným tlačidlom. Veríme, že budú nastavené také parametre pre technické zariadenia určené pre zdravotne postihnutých, ktoré vychádzajú z medzinárodných štandardov prístupnosti.