Podporte našu činnosť - pomáhate handicapovaným

03.05.2018

Vážení priatelia,

OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram vytvára prostredie pre každého občana či návštevníka Slovenska, ktoré by malo umožňovať rozvoj mobility a dostupnosti základných ľudských potrieb spojených s rôznymi postihnutiami, vekom a inými ďalšími faktormi, ktoré obmedzujú možnosti zdravotne postihnutých.

Vzhľadom k tomu, že je treba absolvovať veľa rokovaní, ciest a ďalších potrieb, dovoujeme si Vás požiadať o finančnú podporu podľa Vášho uváženia. Tieto finančné sumy budú smerované na zlepšenie prostredia na Slovensku a na rozšírenie systému Eurokľúč na Slovensku. Budeme radi, ak nám drobnou sumou budete prispievať opakovane a sme vďační za každú Vami poskytnutú podporu tohto druhu.

Ak máte k tejto problematike blízky vzťah, alebo cítite potrebu zlepšiť prostredie mobility na Slovensku, pošlite s ohľadom na bankové poplatky sumu vyššiu ako 3,- Euro prostredníctvom bankového prevodu podľa nasledovných údajov:

  • číslo bankového účtu:     SK22 1111 0000 0014 3254 1016    
  • BIC/SWIFT code:             UNCRSKBX
  • Konštantný symbol:         0558
  • Do správy prijímateľa:      podpora + meno + priezvisko
  • Výška finančného príspevku je ľubovoľná.

V prípade záujmu o vystavenie darovacej zmluvy vyplňte nasledovný formulár:

Pre vystavenie darovacej zmluvy je nutné vyplniť hore uvedený formulár. Zmluvu vystaví OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram.

Zmluva bude odoslaná po overení platby na adresu uvedenú vo formulári v printovej podobe. V prípade potreby nás kontaktujte na t. č. 0902 530 060, alebo prostredníctvom e-mailu: eurokluc.uppz@gmail.com

Dovoľujeme si upozorniť, že osobné údaje sú spracovávané v zmysle GDPR výhradne pre potreby overenia platby, a s odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov v tomto rozsahu a k tomuto účelu.

Ďakujeme za každú podporu našich aktivít, ktoré sú určené nielen obyvateľom, ale aj návštevníkom Slovenska.