Práca pre znevýhodnené skupiny na Slovensku je jedna velká bariéra

02.12.2017

Tento týždeň sme sa zúčastnili niekoľkých akcií, ktoré usporiadala Slovenská sieť proti chudobe, kde sme členom a členom výkonného výboru tejto organizácie.

Zrejme tou hlavnou akciou bolo 4. verejné vypočutie o stave chudoby na Slovensku v Národnej rade Slovenskej republiky, kde pani a páni poslankyne a poslanci uvádzali názor na chudobu na Slovensku a opäť budeme čakať, či sa niečo zmení, alebo či boli nástrojom ich vystúpení iba slová s cieľom ukľudniť narastajúci problém chudoby na Slovensku. Časti tohto rokovania sa zúčastnil osobne aj pán splnomocnenec pre podporu najmenej rozvinutých okresov, Anton Marcinčin. Ten jediný pomenoval stav pravým menom a  uviedol, že boj proti chudobe je jedna veľká bariéra. To poznávame aj my v rámci našej činnosti a veríme, že jeho slová sú nielen slová, ale dôjde aj k ich naplneniu, nakoľko niektoré naše v súčasnosti posudzované aktivity a projekty vychádzajú aj z predchádzajúcich rokovaní s pánom splnomocnencom a sú v súlade so základnými stratégiami rozvoja v tejto oblasti.