Príklad z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave

04.01.2018

O informovanosti pre zdravotne cestujúcich v spojitosti s prípadnou asistenčnou službou sme už neraz rokovali, hľadali sme a hľadáme riešenia.

Jednou z možností, ako toto zabezpečiť je príklad, ktorý máme na Slovensku, konkrétne na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Ide o informačný panel, na ktorom nielen že si môže zdravotne postihnutý cestujúci vyžiadať informácie, ktoré potrebuje, ale aj privolať asistenčnú službu pre pohyb v budove letiska.

Bližšie informácie nájdete pod nasledovným tlačidlom:

Fotografie nám poskytli pracovníci vedenia Letiska M. R. Štefánika v Bratislave. Ďakujeme.