Prioritou EÚ je odstraňovanie bariér v každom prostredí

16.12.2017

V semtembri tohto roku sme oslovili pána Predsedu Európskej komisie a pána Predsedu Európskeho parlamentu s našimi niekoľkými návrhmi a podnetmi, ktoré majú priamy dopad na prostredie Slovenskej republiky, ale zároveň sú aj podnetom pre otvorenie niektorých záväzných nariadení EÚ. jeden z týchto návrhov je aj zadefinovanie Európskeho dňa bez bariér medzi významné dni Európskej únie. 

K tejto téme sme dostali od pána Predsedu EP Antonia Tajaniho list s odpoveďou a odkázaním na kompetencie Európskej komisie, kde sme medzitým už odpoveď dostali a sme procese príprav a rokovania s tým, že na konci januára prednesieme prostredníctvom Kancelárie Predsedu EK situačnú správu k našim návrhom a podnetom spolu s možnosťami riešenia jednotlivých oblastí. V tej budú uvedené, okrem iného, niektoré pozitívne príklady a inovatívne návrhy zo Slovenska, pretože ako sme uviedli na pôde európskych inštitúcií, Slovensko je rozlohou malá krajina, ale veľmi dôležitá pre život celej Európy. Naše návrhy v súčasnosti pripravujú pre pripojenie a koordináciu aj také krajiny, ako je Belgicko a Nemecko.

O výsledkoch nášho rokovania s kompetentnými inštitúciami EK budeme informovať priamo aj pána Predsedu EP.

Dôležité je, že v svojom liste pán Predseda EP Antonio Tajani okrem iného uvádza, že odstraňovanie bariér je veľmi dôležitou prioritou EP, takže môžeme deklarovať, že pristupujeme k odstráneniu výnimky SR voči nariadeniam EÚ v oblasti bariér v zmysle domácej aj európskej legislatívy a usmernení. Návrh novely stavebného zákona je prvým krokom, ktorý sme realizovali, pak budú pripravované ďalšie, samozrejme, že v súčinnosti s národným legislatívnym prostredím.

Znenie listu si môžete prečitať pod nasledovným tlačidlom: