Problematika asistentov v školách je analyzovaná Kanceláriou verejného ochrancu práv

15.01.2020

Na konci minulého roku sme dňa 19. 12. 2019 podali podnet Kancelárii verejného ochrancu práv, ktorý vznikol na základe skutočnosti, že je problém s asistentami učiteľa pre zdravotne postihnutých žiakov a študentov na slovenských školách s tým, že osobný asistent nemá prístup do vzdelávacích zariadení. 

Tento podnet považujeme za dôležitý, nakoľko na jednej strane Slovensko ako štát deklaruje potrebu sociálnej inklúzie aj v oblasti vzdelávania, na druhej strane sú neustále vytvárané a neriešené bariéry v prístupu k vzdelaniu zdravotne postihnutých namiesto toho, aby boli odstraňované.  Netreba spomínať skutočnosť, že je možné hovoriť aj o porušovaní medzinárodných dohovorov zo strany orgánov štátnej správy kompetentných na riešenie prístupu k základným ľudským potrebám.

Včera, 14. 1. 2020, sme obdržali list o prijatí podnetu uvedenou kanceláriou a po obdržaní výsledku tejto právnej analýzy jej znenie zverejníme a následne aj navrhneme opatrenia tak, aby každý zdravotne postihnutý žiak, alebo študent mali možnosť návštevy školských a vzdelávacích zariadení podľa ich potrieb, t.zn. prípadne aj s osobným asistentom, ak nie je možné zabezpečiť asistenta učiteľa. Napokon, stojí za zváženie, či by jeden asistent pre takého študenta nestačil... ešte, že nemáme asistenta kultúry v divadlách a kinách, asistenta stravy v reštauráciách a pod... 

O ďalšom postupe budeme informovať.