Projekt Bez hraníc a bariér je na Slovensku otvorený

26.10.2017

Včera bolo zahájené medzinárodné rokovanie k projektu Bez hraníc a bariér, ktoré dnes bude v Banskej Bystrici pokračovať. Bol tak nielen zahájený  projekt samotný, ale boli otvorené niektoré zásadné otázky  v oblasti bariér a ich odstraňovania v súčasnom slovenskom prostredí.

Projekt ako taký, aj keď má dopadové územie na Slovensku v banskobystrickom kraji, má dopady pre celé národné a v niektorých prípadoch i pre európske prostredie. Cieľom projektu sú také riešenia, ktoré uvidí každý občan či návštevník mesta či obce, a nie iba teoretické návrhy či kritika súčasného stavu.

Na prvom rokovacom dni došlo k prvým konkrétnym záverom  a k prepájaniu možností a kompetencií účastníkov, ktoré dnešným dňom bude pokračovať.