Projekt Eurokľúč získal  podporu

25.09.2017

Pred niekoľkými týždňami sme prihlásili náš projekt Eurokľúč v zmysle výzvy participatívnho rozpočtu Stana Mičeva. Cieľom projektu je vytvorenie troch miest v Banskej Bystrici, ktoré budú zabezpečené systémom Eurokľúč tak, aby majitelia eurokľúčov nemuseli čakať na obsluhu.

Na základe podporných stanovisiek a vyhodnotenia v zmysle participivity bol tento projekt úspešný a podporený. Suma 1.000 Euro, ktorá je predmetom projektu, je určená na nákup troch zámkových vložiek systému Eurokľúč, ktoré budú instalované do 31. 12. 2017 v Banskej Bystrici. 

Tato podpora má však aj iný význam. Poprvý raz bol tento projekt podporený fyzickou osobou a tak darca sa stane súčasťou zoznamu systému Eurokľúč. Takže vedľa inštitúcií a právnických subjektov sa tak v zozname na linku https://www.eurokluc.sk/euro-wc-Sk.html objaví aj meno  a fotografia, alebo logo fyzickej osoby, pre ktorú je problematika bariér dôležitá v svojej podstate aj v inom rozmere, než sú iba bariéry architektonické.