Rozvoj mobility je nevyužívaný potenciál Slovenska - projekt na obnovenie zľav pre cestovanie ŤZP medzi Českou a Slovenskou republikou

21.11.2019

Každá krajina má tendenciu využívať svoje potenciály pre ich rozvoj, pre rozvoj cestovného ruchu, pre rozvoj svojej ekonomiky, pre rozvoj regiónov a služieb v nich a pod. Táto oblasť má aj priamu súvislosť s mobilitou a interoperabilitou zdravotne postihnutých a osôb s obmedzenou mobilitou, ktorí potrebujú špecifické a technické podmienky prístupu a pohybu nielen v budovách, ale aj na verejných priestranstvách. Podľa štatistík niektorých krajín Európskej únie je táto oblasť významným činiteľom pre ich národné ekonomiky a prostredie a hlavne pre ich význam v národohospodárskom prostredí.

Nemusíme spomínať, že odstránením bariér sa významne rozšíria možnosti cestovania a cestovného ruchu pre osoby s obmedzenou mobilitou, možnosti dopravy a možnosti regionálnych jedinečností. Po predbežnom rokovaní s kolegami z Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a ďalšími subjektmi sme došli k názoru, že práve tento styk by mohol byť pilotným v európskom priestore pre rozvoj mobility a cestovného ruchu. Preto sme dňa 11. 11. 2019 na pôde Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím uskutočnili rokovanie za účasti prizvaných zástupcov Ministerstva dopravy a výstavby SR, sekcie cestovného ruchu a sekcie železničnej dopravy a dráh, Železničnej spoločnosti Slovensko a Národnej diaľničnej spoločnosti. Témou rokovania bol náš návrh na rozvoj mobility a obojstranné uznanie zľav pre ŤZP, ktoré boli v medzinárodnej doprave zrušené. 

Pred týmto rokovaním sme absolvovali úvodné rokovania aj na českej strane a zistili sme ochotu aj tu. V súčasnosti pripravujeme kvantifikáciu diverzifikácie platieb pre navrhnuté zľavy tak, aby neboli zaťažené dopravné spoločnosti Českej aj Slovenskej republiky. 

Podľa našich kolegov zo západných krajín, ktorí riešili túto oblasť pred niekoľkými rokmi, je predpoklad zvýšenia objemu príjmov do dopravy a do cestovného ruchu, keď sú vhodne nastavené parametre a možnosti spolu s podmienkami prepravy až o 20%, čo je významné číslo pre rozvoj ekonomiky aj pre Slovensko. 

Je logické, že postup bude trvať minimálne niekoľko mesiacov, ale veríme, že spoločný cieľ bude realizovaný v roku 2020 čím skôr. O ďalšom postupe a vývoji budeme informovať.