Slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu Ambasádorovi systému Eurokľúč na Slovensku v Liptovskom Hrádku - Aktualizácia

15.02.2018

Včera, 14. 2. 2017 sa stal Liptovský Hrádok významným mestom pre celé európske prostredie bezbariérovosti. Po výberu osoby, čo sme avízovali na našom webe pred niekoľkými dňami, sme slávnostne odovzdali v mene nielen našej organizácie, ale aj v mene patentu Eurokľúč ako nástroja na odstraňovanie bariér v európskom prostredí, menovací dekrét novému ambasádorovi systému Eurokľúč na Slovensku, ktorým sa oficiálne stáva pán Dalibor Novotný z Liptovského Hrádku.

Hlavným dôvodom pre výber osoby bol argument jedinečný v Európskej únii v podobe Barlatónu, ktorého autorom a myšlienkovým otcom je práve menovaný ambsádor Dalibor Novotný. A keďže barlatón vznikol práve v Liptovskom Hrádku, stretli sme sa tam pri tomto slávnostnom aktu.

Mesto Liptovský Hrádok vytvorilo nielen dôstojnú a slávnotnú atmosféru v buduve Národopisného múzea, ale celá akcia bola v duchu uznania a poďakovania tým, ktorí dávajú zo seba pozitíva nielen pre zdravotne postihnutých, ale pre celú spoločnosť. A tak v rámci slávnostného aktu zazneli okrem hudby a príhovorov aj básne zdravotne postihnutého Ivana Šobáňa. Aktu sa zúčastnili aj primátori miest Liptovský Hrádok a Liptovský Mikuláš, zástupca vedenia Žilinskej župy, poslanci mestského aj krajského zastupiteľstva, vedenie Komunitnej nadácie Liptov, ktorá Barlatón zastrešila a je jeho hlavným usporiadateľom aj v tomto roku. Týmto prístupom mesto Liptovský Hrádok a ďalší účastníci jasne prejavili nielen ochotu riešiť bezbariérovosť v tomto regióne, ale aj uznanie a poďakovanie tým, ktorí k tomuto prispievajú svojím vlasným pričinením.

Ďakujeme všetkým účastníkom, všetkým tým, čo pripravili toto nádherné stretnutie, ďakujeme Liptov. Pre nás toto znamená výzvu do ďalšej práce, ktorá začína už dnes a ktorá sa v budúcnu odrazí aj v bezbariérovom prostredí tohto regiónu, ako tomu nasvedčujú včerajšie rozhovory, ktoré povedú ku konkrétnym krokom. 

Fotografie a videá budú vložené po ich obdržaní od médií a účastníkov tohto stretnutia.

Aktualizácia

 Z celého slávnostného aktu bolo vytvorené video, ktoré vkladame aj naše stránky a ktoré si môžete pozrieť.