Spoločnosť SHELL sa pripája k Eurokľúču

03.07.2018

Pred niekoľkými týždňami začala Národná diaľničná spoločnosť pripravovať opatrenia spojené s odstraňovaním bariér na čerpacích staniciach pri diaľniciach. Výsledok sme mohli sledovať, sledujeme a budeme sledovať aj naďalej a každý deň priniesol aspoň jednu zmenu či posun. Dôvodom bolo hlavne to, že spoločnosť NDS chcela pripraviť základnú sieť WC so systémom Eurokľúč pre zdravotne potihnutých cestujúcich už pre túto letnú sezónu, čo sa podarilo. 

Dnes radi uvádzame, že k systému Eurokľúč sa pripojila aj spoločnosť SHELL, na ktorej čerpacích staniciach pri diaľniciach môžete použiť svoj Eurokľúč, ak ste jeho vlastníkom. Radi vítame SHELL medzi spoločnosti so spoločenskou zodpovednosťou, nakoľko myslia v rámci svojich služieb na zdravotne postihnutého zákazníka.

Všetky miesta, kde môžete použiť svoj Eurokľúč na Slovensku, nájdete na linku: https://www.eurokluc.sk/euro-wc-Sk.html. Na tejto stránke je aj ďalšia zmena, a síce pre cesty po Slovensku si môžete zostavu miest vytlačiť jednoducho klikom na tlačidlo PRINT, ktoré je v ľavom hornom rohu obrazovky.

Spolupráca s NDS priniesla aj dalšie podnety pre zlepšenie mobility a hlavne bezpečnosti a plynulosti prevádzky zdravotne postihnutých motoristov na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách na Slovensku. Niektoré témy sú tak závažné, že ich posunieme do oblasti vedy a výskumu Žilinskej univerzite. 

Prajeme všetkým veľa kilometrov bez nehody, krásne počasie, slnko v duši a pevné zdravie na cestách po Slovensku.