To nedáš! Toto video je vhodné vidieť a pustiť doma deťom...

27.01.2018

O nehodách a mimoriadnych udalostiach na železnici sa píše veľa a žiaľ aj často a v mnohých prípadoch až po strate blízkeho to začne v niektorých rodiných zapalovať, keby sa vtedy... ale stav je nevratný, alebo pri hodne velkom šťastí s trvalými následkami...

Železničné spoločnosti v Českej republike vytvorili nasledovné video, ktoré odporúčame vidieť a hlavne pustiť deťom dom.

Ostatné komentáre, myslím, nie sú treba. Pozrite si...